1. Marodpha
 2. Krishna Sirus
 3. Chamrod
 4. Goondhi
 5. Kuda
 6. Pulai
 7. Bistendu
 8. Hawan
 9. Padar
 10. Jamun
 11. Barleria
 12. Kaith
 13. Gangeti
 14. Arjun
 15. Pahadi Papdi
 16. Akol
 17. Dhak
 18. Anjan
 19. Amaltas
 20. Payam
 21. Kachnar
 22. Mimosa Hamata
 23. Pipal
 24. Mujaal
 25. Karanda
 26. Kaim
 27. Ronjh
 28. Falsa
 29. Dhok(Dhau)
 30. Jhinjheri
 31. Dudhi (arboria)
 32. Nirgundi
 33. Kala Sirus
 34. Jaal
 35. Dudhi (Tintoria)
 36. Semal
 37. Goya Khair
 38. Kanak Champa
 39. Adusa
 40. Sikkarai
 41. Roheda
 42. Barna
 43. Kala Bansa
 44. Gada Palash
 45. Gataran
 46. Googal
 47. Aswagandha
 48. Baheda
 49. Mahua
 50. Palash
 51. Khair
 52. Mandala
 53. Tanas
 54. Sarf gandha
 55. Dhowan
 56. Aral

 

Advertisements